• zh-hans
 • tr
 • ru
 • fr
 • es
 • en
 • de

Schengen Vize Sigortası – Schengen Vizesi için Avrupa Seyahat Sigortası

Avrupa’ya veya dünyanın başka ülkelerine seyahat eden kişinin doğabilecek çeşitli beklenmedik masrafları unutmaması gerekir, seyahat sigortası poliçesi konseptimiz bu sebeple vardır.

Avrupa için seyahat sağlık sigortası tatil, iş, okul ve başka maksatlarla Avrupa’yı ziyaret eden tüm yolculara önerilir.

Schengen Vize Sigortası zorunludur

5 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren “Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 13 Temmuz 2009 tarihli (EC) No 810/2009 Yönetmeliği”nden alıntı:

“… Bir veya iki giriş için tek tip vize için başvuranlar, Üye Ülkelerin topraklarında kaldıkları sırada sağlık nedenleriyle ülkeye geri dönüş, acil tıbbi müdahale ve/veya acil hastane tedavisi veya ölümle ilgili doğabilecek tüm masrafları karşılayacak yeterli ve geçerli seyahat sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlayacaktır.
sigortalar Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin topraklarında geçerli olacak ve kişinin planlanan konaklama veya transit süresini kapsayacaktır. Minimum kapsam 30.000 EUR olacaktır” (…)

Avrupa için Schengen Seyahat Sigortasını kimler satın almalıdır?

Bireysel ziyaretçiler veya grup ziyaretçiler, turistler veya iş için seyahat edenler olarak vize şartlarına tabi olan bir ülkeden geçici olarak Avrupa’ya seyahat eden herkes.

Schengen VİZESİ Sigorta poliçesi ya çevrimiçi olarak buradan çok düşük maliyette ya da seçilen şirkete bağlı olarak geleneksel maliyette satın alınabilir.

Schengen Seyahat Sigortasını kim sağlar?

Öncelikle, kişinin iş sözleşmesi yoluyla zaten sahip olduğu sağlık sigortası poliçesi uluslararası acil sağlık masraflarını karşılayabilir. Ancak, genellikle, bu teklife kısıtlamalar getirilmektedir, bu nedenle, kişi bir Schengen bölgesinde sağlık sorunu yaşadığında neleri beklemesi ve neleri beklememesi gerektiğini iyi bilmelidir.

Yolcular, genellikle, meşru bir sigorta/seyahat acentesinden Avrupa’da (Schengen Bölgesi) geçirilmesi planlanan günler için bireysel bir Schengen seyahat sağlık sigortası satın alır. Seçtiğiniz şirketin ruhsatlı olduğundan ve seyahat etmeyi planladığınız Schengen ülkesinde kabul edildiğinden emin olun. Biz MAWISTA Visum şirketini öneriyoruz – Çok ucuzdur ve Avrupa Elçiliklerinde kabul edilir ve ayrıca bunu vizenin reddedildiğine dair ispat sunmaya tabi olacak şekilde ücretsiz olarak iptal edebilirsiniz!

Avrupa Vize Sigortası hakkında Faydalı İpuçları

Yukarıda belirtildiği üzere, önümüzdeki Avrupa seyahatiniz için başka bir seyahat sigorta poliçesi almadan önce zaten sahip olduğunuz poliçenin herhangi bir uluslararası acil sağlık giderini kapsamadığından veya hafifletmediğinden emin olun.

Poliçeniz bazı uluslararası sağlık giderlerini kapsamıyorsa seyahat sigorta poliçesindeki kısıtlamaları ve sınırlamaları dikkatle inceleyin. Bu konudaki sürprizler hiçbir zaman hoş karşılanmaz.

Schengen bölgesinde arabayla seyahat ediyorsanız ve öngörülemeyen bir araba kazasında çılgın tutarlarda para ödeyecek durumunuz yoksa – veya sadece böyle bir parayı verme konusunda istekli değilseniz sağlık konularını ve aynı zamanda değerli malları da kapsayan birleştirilmiş bir seyahat sigortasını göz önünde bulundurabilirsiniz.

Seyahat varış yerine bağlı olarak hastalık riski iklimde veya doğal çevredeki değişimlere göre değişiklik gösterir. Alerji gibi önceden mevcut durumları olan kişilerin kendi doktorları tarafından yazılmış durumu ve bunun için reçete edilen ilaçları açıklayan bir sağlık dosyasını yanlarında taşımaları şiddetle önerilir. Kronik bir hastalık durumunda, yine, reçete edilmiş ilacı uluslararası alanda geçirilecek günler için gerekli miktarda yanlarında taşımaları akıllıca olur.

Avrupa Vize Seyahat Sigortası genellikle neleri kapsar?

 • Schengen Bölgesindeyken acil sağlık durumu (kaza veya hastalık)
 • Acil tahliye
 • Cesedin ülkesine geri gönderilmesi
 • Reşit olmayan birinin ülkesine geri gönderilmesi
 • Gezinin iptal olması
 • Gezinin kesintiye uğraması
 • Kaza sonucu ölüm, yaralanma veya maluliyet yardımı
 • Yurt dışı cenaze masrafları
 • Kayıp, çalınmış veya hasar görmüş bagaj, kişisel eşyalar veya seyahat belgeleri
 • Geciken bagaj (ve önemli eşyaların acil yerine konması)
 • Havayolu programındaki çakışmadan dolayı kaçırılan bağlantılı uçuş
 • Hava durumundan kaynaklanan seyahat gecikmeleri
 • Uçağın kaçırılması
 • Genellikle, sigortacılar, seyahat gebeliğin ilk üç ayında gerçekleşiyorsa gebelikle ilgili masrafları kapsar. Daha sonra, sigorta kapsamı sigortacıdan sigortacı değişiklik gösterir.

Schengen Vizesi şartlarını yerine getiren Avrupa seyahatine yönelik Seyahat Sağlık Sigortası buradan çevrimiçi satın alınabilir.

Yaygın bir Schengen seyahat sigortası poliçesinde büyük olasılıkla neler hariç tutulur veya isteğe bağlıdır?

Her seyahat sigortası şirketi farklıdır; ancak, gerektiği takdirde ilave masrafların sigortasını sunan şirketler vardır. Böyle değilse, aşağıdaki gibi açık maliyetleri kapsamak için ilave sigorta satın alınmalıdır:

 • Önceden mevcut olan durumlar (örn. Astım, diyabet)
 • Risk içeren sporlar (örn. Kayak, aletli dalış)
 • Yüksek riskli ülkelere seyahat (örn. Savaş, doğal afetler veya terörist eylemlerinden dolayı)
 • Akut başlangıçlı önceden mevcut olan durumlar – Bir sağlık profesyonelinin önceden herhangi bir uyarısı olmadan önceden mevcut sağlık durumlarının ani ve beklenmedik olarak meydana gelmesi anlamına gelmektedir. Önceden mevcut bir sağlık durumunuz varsa, iyi bakıma rağmen doğan herhangi bir acil duruma karşı korunmak için bu kapsamı aldığınızdan emin olun.

Seyahat sağlık sigortası nedir?

Seyahat sağlık sigortası, kişinin gezisi sırasında bir yaralanma veya beklenmedik bir hastalık doğduğu takdirde sağlık masraflarını karşılamayla ilgilidir. Kişinin yabancı bir ülkeye seyahat ederken sağlık sigortasına ihtiyacının olup olmadığının merak ediyorsanız, bu durum istenilen varış yerlerine ve aynı zamanda söz konusu yabancı ülkedeki konaklama sırasında sağlık hizmeti ihtiyaçlarını bizzat karşılayabilme yeterliğine bağlıdır.

Ancak, seyahat sigortası çoğu insan için, özellikle de yaşlılar, önceden teşhis edilmiş sağlık durumları olanlar ve devamlı terapiye bağlı olanlar için veya en önemlisi de seyahat edenin varış yeri gelişmemiş bir bölge ise zorunludur.

Seyahat sigortası, sağlık masraflarının dışında, kişinin kendi ülkesi ve aynı zamanda uluslararası olarak da yolculuk sırasında yaşanan farklı kayıpları karşılamayı amaçlar. Kayıp bagaj, uçuşun son anda iptali, seyahat acentesinin veya emlak ofisinin iflası gibi beklenmedik durumlar kesinlikle yolculuğunuzu bozacaktır. Bu nedenle, seyahat sigorta poliçesi, tam veya kısmi para iadesi yoluyla iptal sigortası da sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Kısa süreli olarak bir kez veya birçok kez seyahat ettiğinize bakılmaksızın seyahat sigorta poliçesi uluslararası bölgede geçirilen tam gün sayısına uydurulacak ve bunu kapsayacak, Schengen bölgesi durumunda fiyat buna göre değişecektir.

Yaygın kısıtlamalar ve sınırlamalar nelerdir?

 • Daha önce belirtildiği gibi, uluslararası bir alanda önceden mevcut bir sağlık durumuna yönelik kapsam sunmayan sigorta şirketleri vardır. Avrupa’ya gidişinizden önce bir sağlık durumunuz varsa, bir doktora danıştıysanız, zaten tedavi görüyorsanız ve ülke dışına çıkarak bir Schengen bölgesine gitmeye karar verdiyseniz, bu durumda, sigortacınız aracılığıyla herhangi bir sağlık maliyeti azaltma yetkiniz yoktur. Ancak, sağlık durumu kontrol altında seyahat etmesi uygun kabul edilen kişi uluslararası bir alanda seyahat ederken akut başlangıçlı önceden mevcut olan sağlık durumuyla ilgili beklenmedik bir acil durumu kapsamalıdır.
 • Spor – Aletli dalış, tehlikeli sporlar, serbest paraşüt, vs. gibi yüksek risk içeren aktivitelere katılım hariç tutulabilir.
 • Savaş – Poliçeler tehlikeli bir savaş bölgesine seyahat ederken savaşın neden olduğu yaralanmaları kapsamayabilir.
 • Süre – Pek çok poliçe kapsam için bir süre limiti belirtir (örn., 60 gün) ve maliyetleri buna göre değişiklik gösterir.
 • Uluslararası veya yurtiçi alanda intihar ve kendi kendini yaralamalar tüm sigorta poliçelerinin dışındadır.

Madde istismarı, hap veya alkol durumunda yurtiçi veya uluslararası sağlık masrafları sigorta poliçeniz tarafından kapsanmayacaktır.

Last Updated on